B2B Customer Journeys

Onder Customer Journeys verstaan we de stappen die een klant zet om een concreet doel te bereiken.

Dit kan van alles zijn. De klant zoekt antwoord op een vraag of hulp bij het gebruik van een product. Maar het kan ook een koper zijn die meer informatie zoekt over hoe je producten en diensten zich verhouden ten opzichte van concurrenten.

We maken geen uitgebreide persona’s of uitgetekende customer journey maps. Deze kunnen zeker nuttig zijn en ter input dienen. Maar vaak zijn ze te algemeen. Ze eindigen ergens aan de muur of in een gedeelde map, maar intussen doet niemand er iets mee.

Deze tijd besteden we liever aan concrete veranderingen. We richten ons dan ook vooral op het prioriteren en doorvoeren van verbeteringen in de informatievoorziening in samenwerking met een geselecteerde groep klanten.

Wat is het doel van de klant? Welke informatie vindt men belangrijk? Is dit (op de juiste plaats) beschikbaar? Kan men contact leggen met de juiste contactpersoon? Via welke kanalen? Krijgt men snel antwoord op vragen?

Of het nu om een ‘buyer’ of een ‘customer’ gaat, voor een goede klantbeleving is het essentieel dat de klant weet hij aan toe is en geholpen wordt wanneer dat nodig is. En hier is vaak veel winst te behalen.

Benieuwd hoe we kunnen helpen customer journeys te verbeteren?

Neem contact op via het formulier of stuur een bericht via de chat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search