B2B Marketing Technology

Binnen B2B heb je vaak te maken met extra complexiteit als het gaat om klantgegevens. Dit kan een belangrijke rol spelen in software selecties.

We zien vaak dat er alleen gekeken wordt naar functionaliteiten die voor de gebruiker interessant zijn. De technische- en organisatorische aspecten blijven onderbelicht.

Om het maximale uit marketing software te kunnen halen, is juist die technische- en organisatorische kant belangrijk. Anders loop je het risico dat het systeem niet goed geïntegreerd kan worden.

Het komt dan ook niet zelden voor dat inkooptrajecten halverwege worden stilgelegd, of zelfs dat lopende implementaties moeten worden afgebroken. Om deze verspilling van tijd en geld te voorkomen, moet je goed voorbereid aan een software selectietraject beginnen.

Wij helpen organisaties om tot een gedegen RFP te komen met goed onderbouwde en door de organisatie gedragen eisen en wensen. We begeleiden het traject van het opstellen van de eerste long-list tot en met de demo’s en definitieve selectie.

Benieuwd hoe we kunnen helpen bij marketing software selectie?

Neem contact op via het formulier of stuur een bericht via de chat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search