De 6 basiselementen van een SEO dashboard

 In Marketing Analytics

Zoekmachine optimalisatie is een vast onderdeel van vrijwel elk marketingplan. Een real-time SEO dashboard kan voor veel bedrijven dan ook aanzienlijk tijdwinst opleveren. Maar wat moet je meten om te weten of je succesvol bent en welke acties kun je ondernemen om resultaten te verbeteren? Daarover gaat deze blog.

SEO, hoe zat het ook alweer?

Het doel van SEO is om op de juiste zoekwoorden gevonden te worden door de gebruikers van de verschillende zoekmachines. Omdat het voor veel mensen een gewoonte is om eerst online te zoeken naar informatie over een probleem, product of dienst en omdat het de gebruiker is die zelf op zoek gaat, kan SEO erg effectief zijn.

De belangrijkste zoekmachines zijn Google, Bing en Yahoo, met respectievelijk 1,6 miljard, 400 miljoen en 300 miljoen maandelijkse bezoekers wereldwijd (2016). Zoekmachines sorteren zoekresultaten op basis van relevantie en populariteit. Hiervoor maken ze gebruik van algoritmes. Algoritmes zijn de regels waarin bepaald wordt waarom een pagina relevant of populair is. Deze algoritmes verschillen per zoekmachine en bovendien veranderen ze regelmatig (volgens geruchten zelfs meerdere keren per dag). Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.

Het doel van de SEO marketeer is om de relevantie en de populariteit van de eigen websites te verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat de webpagina’s op een zo hoog mogelijke plaats terugkomen in de zoekresultaten. Dit is belangrijk omdat veel gebruikers van de zoekmachines niet verder kijken dan de eerste pagina. Als jouw bedrijf hier tussen staat dan zal dit tot meer websitebezoekers leiden.

Het SEO dashboard: de basics

Een SEO dashboard gebruik je om te monitoren wat de resultaten van zoekmachine optimalisatie zijn en om te bepalen welke acties je kunt ondernemen om de resultaten te verbeteren. Een SEO dashboard bestaat uit 6 onderdelen. 3 onderdelen van het dashboard hebben betrekking op de SEO resultaten. 3 onderdelen hebben betrekking op SEO indicatoren.

SEO resultaten

SEO resultaten zijn de meetbare uitkomsten die het gevolg zijn van je SEO inspanningen. Het gaat hier om de zogenaamde organische bezoeken en de ‘business resultaten’ in termen van leads en verkopen die hieruit voortvloeien. Onder organische bezoeken worden verstaan de bezoekers die geklikt hebben op een zoekmachine resultaat na een zoekopdracht. Bezoekers die op een advertentie klikken in een zoekmachine worden hier niet meegenomen.

1. Organische bezoeken

Het volgen van het aantal organische website bezoeken is een van de meest voor de hand liggende manieren om de SEO resultaten te monitoren. Er zijn verschillende manieren om het aantal organische bezoeken te meten:

I. Absolute aantallen
Je kunt het aantal organische website bezoeken meten voor verschillende tijdsintervallen, bijvoorbeeld per dag, per week of per maand. Aangezien het bij SEO gaat om het beïnvloeden van de populariteit en de relevantie van je website in de zoekmachines zal het de nodige tijd kosten voordat resultaten zichtbaar zijn. Om de toename van het aantal organische website bezoeken als gevolg van SEO inspanningen te monitoren is het daarom aan te bevelen om deze per maand te monitoren.

II. Month-on-month
Naast de absolute aantallen kun je ervoor kiezen om het aantal organische bezoeken binnen een maand te vergelijken met het aantal bezoeken van een maand ervoor (bijvoorbeeld: juni 2016 versus mei 2016). Je let hierbij op de procentuele verandering en ziet dus meteen of het aantal bezoeken groeit vergeleken met een maand eerder.

III. Year-on-year
Bij year-on-year vergelijk je het aantal organische bezoeken van een periode met het aantal bezoeken in dezelfde periode van een jaar eerder (bijvoorbeeld juli 2016 versus juli 2015). Ook hier let je op de procentuele verandering. Het voordeel ten opzichte van month-on-month is dat je op deze manier seizoensinvloeden kunt beperken.

2. Leads uit organische bezoeken

Bij de meeste bedrijven is het natuurlijk van belang dat website bezoeken resulteren in leads. In het simpelste geval verandert een websitebezoeker in een lead zodra deze zijn contactgegevens achterlaat. Op dezelfde manier als bij punt 1 kan het aantal leads uit organische bezoeken gemeten worden in absolute aantallen (dag/week/maand) of ten opzichte van een eedere periode (Month-on-Month / Year-on-Year).

Om vervolgens het belang van SEO voor leadgeneratie inzichtelijk te maken kan het percentage leads uit SEO afgezet worden tegen het percentage leads uit andere bronnen.

TIP: Als de investeringen die met de SEO inspanningen gepaard gaan beschikbaar zijn, dan kan de ‘Cost per lead’ berekend worden. Deze informatie kan gebruikt worden om de efficiëntie van SEO als leadgenerator te vergelijken met andere marketingkanalen.

3. Verkopen uit organische bezoeken

Net zoals bij leads uit organische bezoeken, kunnen verkopen vanuit organische bezoeken in absolute aantallen en ten opzichte van eerdere perioden gevolgd worden. Hierbij kan gelet worden op zowel het aantal ‘deals’, de omzet én de winst die hierbij horen.

Het belang van SEO voor verkopen kan ook hier inzichtelijk gemaakt worden door het percentage van de omzet uit SEO af te zetten tegen het percentage van de omzet uit andere bronnen.

TIP: Met behulp van de winst uit SEO en de investeringen uit punt 2 kan de ROI berekend worden. Ook is het mogelijk op basis van deze gegevens een inschatting te maken van hoeveel je kunt investeren in SEO optimalisatie.

SEO indicatoren

SEO indicatoren geven inzicht in de verschillende onderdelen die invloed hebben op het succes van je SEO strategie. De meest gebruikte indicatoren zijn page rank, aantal externe links, website bezoeken uit keywords en keyword conversie.

4. Page rank / page authority

Page rank is een metric van Google voor de populariteit van een webpagina. De metric is gebaseerd op een algoritme die kijkt naar de kwaliteit en de kwantiteit van externe links naar je website. Een hogere page rank zou dan tot een hogere positie in Google leiden. Inmiddels zijn er ook veel afgeleide ‘page authority’ metrics van andere bedrijven. De page rank of page authority score van je eigen websites kun je vergelijken met die van andere bedrijven om te monitoren hoe je presteert ten opzichte van je concurrenten.

5. Externe links

Een belangrijke indicator voor SEO ranking blijft het aantal externe links naar je website. Hoe meer externe links je hebt vanuit websites met een goede page authority score, hoe beter. Om inzicht te krijgen in hoe je presteert op dit vlak, kun je ook hier het aantal externe links vergelijken met die van je belangrijkste concurrenten.

6. Keyword performance

Met behulp van SEO tools kun je inzicht krijgen in hoe je scoort op bepaalde keywords en hoe vaak er op deze keywords gezocht wordt. Hoe meer keywords je hebt met een hoge score, hoe meer verkeer je kunt verwachten. Door deze inzichten te combineren krijg je meer grip op de keywords met veel volume en waarop je je score zou moeten verbeteren. Het aantal keywords met een hoge positie kun je over tijd monitoren.

Stay up to date and subscribe to the newsletter!

Please add MailChimp API Key in Theme Options > General > General Settings
Adwin Gerritsen
Adwin is an experienced marketing technology consultant. Based in Amsterdam, he has worked for companies (B2B and B2C) in different industries (a.o. financial services, telecommunications, IT, retail, automotive, energy and utilities) and in different countries.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search